Kursy Ogólnouczelniane

Help with Search courses

Szkolenie biblioteczne

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na szkolenie biblioteczne „Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych”

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

Program szkolenia:

  • podstawowe informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej
  • zasadach udostępniania
  • zamawianie materiałów bibliotecznych
  • czytelnia
  • wypożyczalnia międzybiblioteczna
  • e-zasoby (bazy danych, Biblioteka Cyfrowa UJD, Repozytorium UJD)
  • usługi biblioteczne

Ustawa 2.0 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Forum dla społeczności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dające możliwość wyrażenia opinii i sugestii na temat wdrażania Ustawy 2.0 w UJD.