Help with Search courses

Teoria wychowania - Ćwiczenia - studenci nst

Ćwiczenia z przedmiotu "teoria wychowania" dla studentów studiów niestacjonarnych, realizowane w soboty o g. 15.30-17.45

Course creator: Paweł Zieliński

Teoria wychowania - Wykład - studenci nst

Wykład z przedmiotu "teoria wychowania" dla studentów studiów niestacjonarnych, realizowany w soboty o g. 13-15.15

Course creator: Paweł Zieliński

Teoria wychowania - wykład - studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu "teoria wychowania" realizowany dla studentów I roku PPW w piątki o g. 13.30-15.45

Course creator: Paweł Zieliński

Teoretyczne podstawy wychowania

Ćwiczenia z "teoretycznych podstaw wychowania" dla studentów I roku pedagogiki, studia stacjonarne, realizowanych w piątek o g. 11.15-13.30.

Course creator: Paweł Zieliński