Help with Search courses

Towaroznawstwo żywności

Zapoznanie studentów z charakterystyką towaroznawczą (skład, jakość, wartość odżywcza, sposób przechowywania) dostępnych różnorodnych surowców roślinnych, zwierzęcych i produktów spożywczych.
Omówienie systemów klasyfikacji żywności i zasad jej znakowania.

Course creator: Przemysław Siemion