Help with Search courses

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE PRZY MUZYCE NA LEKCJI WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności pozwalające na zastosowanie treningu wzmacniającego przy muzyce na lekcji WF.

WYCHOWANIE FIZYCZNE - odrabianie zajęć

Kurs przeznaczony jest dla studentów UJD, objętych obligatoryjnymi zajęciami wychowania fizycznego, którzy nie mają możliwości odrobienia zajęć w sposób aktywny.

AEROBIK- warsztaty dla nauczycieli WF

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy chcą poznać teoretyczne i praktyczne podstawy prowadzenia zajęć aerobiku .