Obraz kursu Grupa SJO-S-01-ANG Inżynieria Bezpieczeństwa I rok II stopień 1 semestr niestacjonarne język specjalistyczny sobota 11.30-13.00 Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Herman Grzegorz, mgr

Program zajęć skierowany jest do osób posługujących się językiem obcym przynajmniej na poziomie B2. Celem lektoratu jest poszerzenie kompetencji leksykalnych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz pogłębienie znajomości gramatyki.

Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, niezbędnych do funkcjonowania w życiu zawodowym. Rozszerzenie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów umożliwiające korzystanie z literatury fachowej w języku obcym, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Doskonalenie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej z zakresu materiału przewidzianego programem nauczania.

Zajęcia z języka specjalistycznego dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla I roku - 1 semestru.

W czasie zajęć będziemy korzystać z następujących materiałów:

1.A.M Sendur, A.Warecka English for Safety,Security and Law Enforcement,Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego 2012

2.Ch. Boyle,   I. Chersan   English for Law Enforcement   2009

3.R.Bowyer, Campaign- Dictionary of Military Terms


Obraz kursu Grupa SJO-W-09-ANG Kurs Języka Specjalistycznego dla Wydziału Prawa i Administracji - Prawo V rok 9 semestr niestacjonarne rok akademicki 2022/2023
Herman Grzegorz, mgr

Program zajęć skierowany jest do osób posługujących się językiem obcym przynajmniej na poziomie B2. Celem lektoratu jest poszerzenie kompetencji leksykalnych związanych ze studiowanym kierunkiem oraz pogłębienie znajomości gramatyki.

Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych: czytania, pisania, rozumienia, mówienia, niezbędnych do funkcjonowania w życiu zawodowym. Rozszerzenie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów umożliwiające korzystanie z literatury fachowej w języku obcym, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Doskonalenie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej z zakresu materiału przewidzianego programem nauczania.


Obraz kursu Lektorat języka angielskiego B2 dla Wydziału Nauk Społecznych, studia niestacjonarne, semestr, rok akademicki 2022/2023
Herman Grzegorz, mgr

Kurs języka angielskiego B2 realizowany w ramach lektoratu na podstawie podręcznika New English File Upper-Intermediate dedykowany dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie.