Help with Search courses

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, WYSTAWIENNICTWO - III ROK

TEMAT - 1

POKÓJ MATKI Z MAŁYM DZIECKIEM - na podstawie materiałów zdjęciowych i inwentaryzacji pomieszczeń ze szpitala w Zawierciu otrzymanych na zajęciach proszę wykonać planszę o wymiarach 100 x 70 cm w skali 1:20 z rozwinęciami ścian i rzutem oraz wymiarami. Projekty należy wykonać w programie graficznym i przesłać do korekty najlepiej w formie pliku graficznego lub pdf. Plansza powinna zawierać rownież szkice malarskie wykonane na zjęciach z Malarstwa Architektonicznego.


Course creator: Tadeusz Kosela

MALARSTWO ARCHITEKTONICZNE - III ROK

TEMAT - 1

POKÓJ MATKI Z MAŁYM DZIECKIEM - na podstawie materiałów zdjęciowych pomieszczeń ze szpitala w Zawierciu otrzymanych na zajęciach proszę wykonać kilka szkiców malarskich o formacie A4, szkice należy wykonać ręcznie na kartonie najlepiej w technice akwarelowej i przesłać do korekty. Temat szkiców dowolny, proszę jednak pamiętać o specyfice przeznaczenia tych pomieszczeń gdzie kolor ma istotne znaczenie dla matki i chorego dziecka. Na podstawie materiałow zdjęciowych należy zapojektować planszę graficzną o wymiarach 100 x 70 cm z naniesionymi zdjęciami oraz wybranymi i obrobionymi w programach graficznych szkicami malarskimi. 

Course creator: Tadeusz Kosela

MALARSTWO ARCHITEKTONICZNE - II ROK

TEMAT- 1 - SZATA Z FUTREM

Proszę wybrać reprodukcję z okresu od XV / XVIII wieku, wybrać fragment szaty wraz futrem i przenieść na podobrazie za pomocą skali kratkowej 10 x 10 cm.

Wykonujemy rysunek na podobraziu kredkami akwarelowymi, a następnie robimy podmalówkę poszczególnych partii  - format 100 x 70 cm - narzędzia pędzle szczeciniaki oraz pędzle nylonowe z długim włosiem 2/3 cm / przydatne do namalowania futra /.
Course creator: Tadeusz Kosela