Help with Search courses

Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego

Kurs obejmuje opisy i omówienie metod diagnostycznych oceny psych-fizycznej , neuromotorycznej noworodka i niemowlęcia do 2 roku życia. 

Course creator: Marek Kluszczyński

Diagnostyka funkcjonalna wieku rozwojowego ( NS)

Kurs zawiera wiadomości z zakresu rozpoznawania opóźnień psychoruchowych u dzieci i stosowania fizjoterapii w procesie usprawniania. Wprowadza studenta w szczegółową i kompleksową ocenę funkcjonalną dziecka od okresu niemowlęctwa poprzez okres przedszkolny i szkolny. Kurs informuje o metodach diagnostycznych wieloaspektowej oceny rozwoju dziecka stosowanych w procesie usprawniania.

Course creator: Marek Kluszczyński

Fizjoterapia w pediatrii. (NS)

Kurs Fizjoterapia w pediatrii ujmuje calośc zagadnień związanych z fizjoterapią schorzeń okresu dziecięcego. Omawia na cechy fizjologicznego rozwoju co pozwala słuchaczowi przyswoić obraz prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dziecka. Kurs omawia najwazniejsze jednostki chorobowe ze szczególnym uwzględnieniem roli fizjoterapeuty w postępowaniu diagnostyczno leczniczym.

Course creator: Marek Kluszczyński

Fizjoterapia w wieku rozwojowym

Kurs zawiera wiadomości z zakresu rozpoznawania opóźnień psychoruchowych u dzieci i stosowania fizjoterapii w procesie usprawniania. Wprowadza studenta w szczegółową i kompleksową ocenę morfologiczna i funkcjonalną dziecka od okresu niemowlęctwa poprzez okres przedszkolny i szkolny. Kurs informuje o metodach diagnostycznych i metodach fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie rehabilitacji.

Course creator: Marek Kluszczyński

Fizjoterapia w wieku rozwojowym (NS)

Kurs zawiera wiadomości z zakresu rozpoznawania chorób wieku dziecięcego w szczególności związanych z zaburzeniem rozwoju morfologicznego lub funkcjonalnego dziecka. W szczególności związanych z  opóźnieniem psychoruchowym dzieci i zastosowaniem fizjoterapii w procesie usprawniania. Wprowadza studenta w kompleksową ocenę morfologiczną i funkcjonalną dziecka związaną z patofizjologią schorzeń od okresu niemowlęctwa poprzez okres przedszkolny i szkolny. Kurs informuje o metodach diagnostycznych i metodach fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie rehabilitacji.

Course creator: Marek Kluszczyński

Medycyna sportowa

Kurs Medycyna Sportowa (Medsport) dedykowany jest dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne. Zawiera podstawowe informacje o zagadnieniach prawnych odnoszących się do kwalifikacji zawodnika do uprawiania sportu. Przedstawia zdrowotne korzyści aktywności fizycznej. Opisuje podstawowe zdarzenia nagłe zagrażające zdrowiu i życiu zawodników oraz podstawowe wskazówki postępowania leczniczego. Omawia najczęstsze urazy narządu ruchu, mechanizm powstania oraz postępowanie diagnostyczno lecznicze.

Course creator: Marek Kluszczyński

Zaopatrzenie ortopedyczne

Kurs obejmuje zasady działania wyrobów medycznych i zasady ich stosowania w leczeniu osób z różnymi chorobami i dysfunkcjami narządow. Zapoznaje studentów i objaśnia regulacje dotyczące wykazu wyrobów medycznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.);. Kurs omawia wskazania i przeciwwskazania do zastosowania wyrobów medycznych;

Course creator: Marek Kluszczyński