Help with Search courses

Prawo Kanoniczne (studia niestacjonarne)

Przedmiot ma na celu:
- Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa kanonicznego
- Wyjaśnienie miejsca i znaczenia prawa kanonicznego
- Zapoznanie studentów ze źródłami prawa kanonicznego
- Wyrobienie u studentów umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa kanonicznego oraz korzystania z Kodeksu Prawa Kanonicznego
- Wyrobienie umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawa kanonicznego.

Course creator: Krzysztof Dziub

Prawo Kanoniczne (studia stacjonarne)

Przedmiot ma na celu:
- Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa kanonicznego
- Wyjaśnienie miejsca i znaczenia prawa kanonicznego
- Zapoznanie studentów ze źródłami prawa kanonicznego
- Wyrobienie u studentów umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa kanonicznego oraz korzystania z Kodeksu Prawa Kanonicznego
- Wyrobienie umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawa kanonicznego.

Course creator: Krzysztof Dziub

Regulacje wyznaniowe w Rzeczpospolitej Polskiej (studia niestacjonarne)

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskiem religijnym w polskiej rzeczywistości historyczno-socjologicznej. Ukazuje miejsce prawa wyznaniowego w systemie prawa świeckiego oraz jego źródeł, przedstawia podobieństwa i różnice między prawem wyznaniowym i kanonicznym. Zapoznaje studentów z usystematyzowaną wiedzą dotyczącą administracji wyznaniowej oraz publicznej działalności Kościołów i związków wyznaniowych w polskiej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła katolickiego.

Course creator: Krzysztof Dziub

Regulacje wyznaniowe w Rzeczpospolitej Polskiej (studenci stacjonarni)

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze zjawiskiem religijnym w polskiej rzeczywistości historyczno-socjologicznej. Ukazuje miejsce prawa wyznaniowego w systemie prawa świeckiego oraz jego źródeł, przedstawia podobieństwa i różnice między prawem wyznaniowym i kanonicznym. Zapoznaje studentów z usystematyzowaną wiedzą dotyczącą administracji wyznaniowej oraz publicznej działalności Kościołów i związków wyznaniowych w polskiej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła katolickiego.


Course creator: Krzysztof Dziub