Help with Search courses

Wybrane problemy z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (wykład)

Rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (I rok, studia stacjonarne II stopnia)


Wykład monograficzny

Rok akademicki 2021/2022 (semestr zimowy)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (III rok, studia stacjonarne I stopnia)