Seminarium magisterskie

Celem seminarium magisterskiego jest doprowadzenie studenta do napisania samodzielnej pracy kwalifikacyjnej. Zapoznanie go z zasadami jej pisania, pomoc w wyborze tematu pracy oraz kompletowaniu bibliografii, przygotowanie koncepcji badawczej, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych, rozwijanie umiejętności konstruowania projektów badawczych i ich realizacji, a także konstrukcji i edycji tekstu.


Course creator: Zdzisław Cutter