Course image Kolegium Dziekańskie WNZ 24.11
Kędzia Wiesław, mgr inż.

Szanowni Państwo,

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. n. med. dr n. hum. Sławomir Letkiewicz zwołuje posiedzenie Kolegium Dziekańskiego w dniu 24.11.2022r. w godzinach głosowania (8.00-12.00).

Kolegium Dziekańskie odbędzie się zdalnie, dotyczyć będzie spraw kadrowych – ogłoszenia konkursów (dot. umów cywilno-prawnych) na realizację zajęć z przedmiotów :

- „Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych”

- „Farmakologia”

- „Kliniczne podstawy w pulmunologii”

- „Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach narządu ruchu”

- „Diagnostyka funkcjonalna  w chorobach wewnętrznych”

- „Fizjoterapia w psychiatrii”

- „Programowanie fizjoterapii”

- „Żywienie człowieka”

- „Fizjoterapia w sporcie”

W związku z tym uruchamiamy głosowanie na platformie e-nauka, które będzie dostępne 24.11.2022r. w godz. 8.00-12.00

Dokumentacja w załączeniu.

Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.

Ewentualne uwagi lub wnioski prosimy kierować na adres:  wnz@ujd.edu.pl