Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie.

Zajęcia indywidulane związane z realizacją zadania badawczego

Współczesna literatura dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i młodzieży w Polsce i na Ukrainie  z  perspektywy badań genderowych.

Автор курсу: Ławnikowska-Koper Joanna