Dydaktyka przedmiotowa- nauczanie plastyki w szkole podstawowej

Szanowni Państwo, że względu na wyznaczony termin szczepienia (2 III 2021 r.), na pierwsze zajęcia zapraszam 9 marca 2021 r.

Course creator: Marzena Bogus-Spyra