Kreatywność w pracy tutora 08-P-S-04-TPzET

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy merytorycznej z zakresu aktywności twórczej. Nabycia umiejętności kreatywnego myślenia i działania służące w pracy z podopiecznym oraz ciągłego doskonalenia warsztatu pracy

Course creator: Katarzyna China