Metodologia badań nad bezpieczeństwem narodowym

Zapoznanie studentów z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nauk społecznych oraz nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Zapoznanie studentów z metodami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się spectrum metod badawczych.

Wykształcenie u studentów umiejętności określenia efektywności stosowanych metod, narzędzi oraz technik badawczych z punktu widzenia zapewnienia bezstronnej analizy poszczególnych aspektów bezpieczeństwa.

Nabycie przez studentów postaw sprzyjających ocenie rzeczywistości poprzez pryzmat umiejętności i znajomości metod naukowych.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny analizowanych problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem.


Course creator: Zdzisław Cutter