Organizacja czasu wolnego (ćw.) - gr 1.

Celem kuru jest zaznajomienie studentów z pojęciem czasu wolnego i jego miejscem w pedagogice, dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej determinantów zachowań wolnoczasowych człowieka oraz rozwijanie podstawowych umiejętności organizacji czasu wolnego. Ponadto wskazać również należy na rozbudzenie zainteresowań wśród studentów w zakresie różnorodności form spędzania czasu wolnego.

Course creator: Monika Czerw