Metodyka resocjalizacji (w) - s. stacjonarne

Kurs wprowadza studentów w zagadnienia związane z metodyką resocjalizacji, w tym ze stosownymi aktami prawnymi. Zadaniem tej części kursu jest m. in. wprowadzenie w teoretyczne w podstawy metodyki resocjalizacji, a w tym m. in.: w obszary pedagogiki resocjalizacyjnej, etapy określania strategii postępowanie resocjalizacyjnego, podstawy konstruowania indywidualnych programów resocjalizacyjnych i wiele innych.

Course creator: Monika Czerw