Zarządzanie kryzysowe wykład niestacjonarne

Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego.

Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego.

Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska.

 Zadania  i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych.

Organizacja i zadania centrum zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie.

Sposób tworzenia gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.

Автор курсу: Grzywna Zbigniew