20/21 Rola mikrobioty jelitowej i wpływ na zdrowie ludzi

Celem kursu jest Zapoznanie studentów z rolą mikrobioty jelit oraz jej wpływem pozytywnym i negatywnym na organizm człowieka.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku studiów, kierunku Dietetyka.

Główne tematy kursu:

Kształtowanie się mikrobioty przewodu pokarmowego człowieka.

Rozkład mikrobioty w przewodzie pokarmowym.

Czynniki wpływające na modyfikację mikrobioty.

Funkcje mikrobioty jelit.

Wpływ mikrobioty jelit na zdrowie ludzi.