Żywność probiotyczna

Celem kursu jest:

Uzupełnienie wiedzy, wywołanie dyskusji i umiejętności łączenia faktów dotyczących technologii, wartości odżywczej i aspektów bezpieczeństwa  żywności probiotycznej – znaczenia w żywieniu i utrzymaniu zdrowia człowieka, krytyczna ocena zalet i wad tego rodzaju produktów. 

Kształtowanie umiejętności z zakresu projektowania i oceny bezpieczeństwa wartości odżywczej żywności probiotycznej.