Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie chemii w szkole podstawowej

Przedmiot obejmuje 60h zajęć podzielonych na:

- 30h ćwiczeń na uczelni

- 30h ćwiczeń w szkole podstawowej - praktyka śródroczna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Częstochowie

Zajęcia będą realizowane zdalnie. 


Course creator: Małgorzata Szyrej