Praktyka w biurze podróży

Rok akademicki 2020/2021 (semestr letni)

Kurs skierowany do studentów kierunku Turystyka i Rekreacja (I rok, studia stacjonarne II stopnia)