Chemia - laboratorium dla ITiNM oraz IB

Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności pracy w laboratorium chemicznym, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, wykonywania prostych eksperymentów chemicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Course creator: Małgorzata Szyrej