Kurs Konsultacje 2021-2022

Konsultacje tylko w formie zdalnej odbywają się w każdy wtorek tygodnia, w godzinach 11.00 do  12.30. Ponadto studenci w razie potrzeby mogą kontaktować się pocztą elektroniczną - z.cutter@ujd.edu.pl

Autor kursu: Zdzisław Cutter 

Course creator: Zdzisław Cutter