Mikrobiologia ogólna i żywności st. niestacjonarne

Celem wykładu jest: 

Poznanie morfologii, cytologii, fizjologii oraz ogólnych informacji dotyczących genetyki mikroorganizmów. Krótki przegląd mikroorganizmów mających znaczenie przy produkcji żywności. Mikroorganizmy a zdrowe żywienie. Zatrucia pokarmowe. Procesy wytwarzania żywności oparte na biosyntezie. Biotechnologiczne wytwarzanie żywności. Inne kierunki wykorzystania drobnoustrojów w technologii żywieniowej.