TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (studia stacjonarne) - 2020/2021 - GRUPA C2 - ĆWICZENIA

Realizacja zajęć:
tydzień: 2 - forma tradycyjna (5.10.2020,  - sala ZB - 0/12 godz. 11.15 - 13.30)
tydzień 4 - 19.10.2020 - on-line - wideokonferencja
tydzień: 8,11,19 - on-line (wideokonferencja)