Metodologia badań nad bezpieczeństwem

Zapoznanie z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Zapoznanie z metodami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.

Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się spectrum metod badawczych.

Wykształcenie u studentów umiejętności poszukiwania prawidłowości w działaniach związanych z bezpieczeństwem.

Wykształcenie u studentów umiejętności określenia efektywności stosowanych metod oraz narzędzi z punktu widzenia zapewnienia bezstronnej analizy poszczególnych aspektów bezpieczeństwa.

Nabycie przez studentów postaw sprzyjających ocenie rzeczywistości poprzez pryzmat umiejętności i znajomości metod naukowych.

Nabycie przez studentów umiejętności oceny analizowanych problemów związanych ze współczesnym bezpieczeństwem.


Course creator: Zdzisław Cutter