SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W1 (ćw)

 

Ćwiczenia/Konwersatoria

 

Wprowadzenie do przedmiotu.

2

2

Polskie klasyczne i współczesne teorie strategiczne (Kościuszko, Piłsudski, Sikorski, Brzeziński, Nowak-Jeziorański) - opis postaci, charakterystyka środowiska funkcjonowania postaci, główne prace, główne tezy.

4

4

Zagraniczne klasyczne i współczesne teorie strategiczne (Sun Tzu, Napoleon, Machiavelli; Clausewitz, Jomini,  Hart, Beaofre,) - opis postaci, charakterystyka środowiska funkcjonowania postaci, główne prace, główne tezy.

4

2

Analiza, projektowanie i nowelizowanie „Strategii bezpieczeństwa narodowego RP”.  Interesy i strategiczne cele bezpieczeństwa RP w środowisku bezpieczeństwa. Analiza i weryfikacja koncepcji osiągania celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

6

6

Ewolucja i scenariusze kształtowania się środowiska bezpieczeństwa europejskiego

4

4

Strategia bezpieczeństwa NATO 

4

4

Strategie wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich

4

4

Zaliczenie przedmiotu

2

2


Autor kursu: Karolina Helnarska