Historia literatury niemieckojęzycznej - 1945- 1990

Celem wykładu jest przedstawienie tendencji rozwoju literatury niemieckiego obszaru językowego po roku 1945 w kontekście geopolitycznym, społecznym, filozoficznym i estetycznym z uwzględnieniem teorii pola literackiego. Wobec faktu istnienia w omawianym okresie czterech literatur narodowych w języku niemieckim nasuwają się pytania o ich uwarunkowania i wyróżniki. W sposób syntetyczny i problemowy omówione zostaną główne kierunki i prądy literackie omawianego okresu literatury RFN, NRD, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii, ich czołowi przedstawiciele i wskazany zostanie kanon lektur.

Автор курсу: Ławnikowska-Koper Joanna
Викладач: Szyndler Anna