Sztuka przetrwania w2

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat przedmiotu.

Ustalenie zasad realizacji zajęć a w tym pytania do wykładowcy, konsultacje, wymiana informacji zwrotnych.

Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu.

Course creator: Zbigniew Grzywna