Planowanie bezpieczeństwa narodowego

Przedstawienie podstawowych informacji na temat planowania, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, podane zostaną zagadnienia, omówiony sposób realizacji godzin zajęć, konsultacji spotkań on-line, kontaktów indywidualnych. Wymagania dotyczące zaliczenia i oceniania za pracę i aktywność.

Course creator: Zbigniew Grzywna