Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu

Przedmiot przeznaczony dla specjalizacji nauczycielskiej - nauczanie chemii i przyrody oraz fizyki i przyrody.

Celem jest pomoc studentom w przygotowaniu się do pełnienia roli nauczyciela, poprzez uczestnictwo w klasycznej formule nauczania, opartej na relacji mistrz-uczeń. Tutoring akademicki pozwoli na stopniowe rozwijanie u studenta: refleksyjnego myślenia, samodzielnego poszukiwania własnej ścieżki rozwoju, sztuki wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Przedmiot ten ma również umożliwić nabywanie przez studenta umiejętności pracy "jeden na jeden", a także uwrażliwić go na wartość pracy zindywidualizowanej.


Course creator: Małgorzata Szyrej