Metodologia badań nad bezpieczeństwem W2

Zapoznanie z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu.

Temat 1.  Nauki o Bezpieczeństwie jako nowa dyscyplina naukowa
Автор курсу: Helnarska Karolina