Metodologia badań nad bezpieczeństwem W3

Zapoznanie z usystematyzowaną wiedzą z zakresu metodologii badań nad bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii przedmiotu. 

Автор курсу: Helnarska Karolina