Topic outline

 • Mapa rodziny - zajęcia wprowadzające.

  Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z tworzeniem genogramu. Służy on do diagnozy rodziny. Przeprowadzenie ćwiczenia polegającego na narysowaniu przez Studentów genogramu własnej rodziny pozwoli nie tylko zobaczyć korzyści z zastosowania tego narzędzia, ale również na pogłębienie wiadomości dot. historii własnej rodziny oraz jej zasobów. 

 • Charakterystyka rodziny współczesnej.

  Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat  definicji rodziny, jej przemian, funkcji, struktury, potrzeb, zasobów, klimatu, więzi w rodzinie postaw rodzicielskich, stylów wychowania.  

 • Wpółpraca multiprofesjonalna zawodów pomocowych z rodziną i na jej rzecz

  Celem zajęć jest przedstawienie studentom ról i zadań wybranych zawodów społecznych oraz zasad i metodyki współpracy multiprofesjonalnej z rodzinami i na ich rzecz. Które z zawodów pracują w obszarze wsparcia rodziny a które w ochronie dziecka przed krzywdzeniem. Studenci będą zastanawiać się jakie są różnice między służbą z zawodem. Ponadto jakie zadania i w jaki sposób owe zawody pomocowe powinny realizować w sytuacji epidemii. 

 • Narzędzia do pracy z dziećmi i rodziną

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z narzędziami pracy z rodziną i dziećmi oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

  Będziemy tu zamieszczać ciekawe narzędzia, linki do nich, wypróbowywać je w pracy zawodowej (jeśli ktoś pracuje) lub na swoich domownikach i pisać o nich opinie i inne komentarze.   

  Gdzie szukać narzędzi? Na różnych stronach, fb dla pracowników oświaty i terapeutów. Teraz jest dobry czas i różne osoby dzielą się nimi bezpłatnie.

  Otworzę dyskusję na forum do wstawiania linków . Materiały w pdf proszę przesyłać na mój uczelniany adres mailowy. Będę je tu wstawiać. 

  Oczywiście oceniana jest Państwa aktywność. 


 • Modele pracy z rodziną oparte na mocnych stronach osoby i rodziny.

  Współczesną tendencją w pracy z osobą, rodziną i społecznością jest wykorzystania jej mocnych stron i zasobów środowiska lokalnego, a dopiero na końcu zasobów instytucjonalnych. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami budzenia sił ludzkich (empowerment). 

  Do wybranych podejść tego typu należą:

  1. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

  2. Dialog Motywujący.

  3. Konferencja Grupy Rodzinnej. 

  4. Podejście ekologiczne (z ekogramem).

  5. Podejście systemowe (z genogramem). 

  6. Podejście feministyczne. 

  Studenci mają możliwość zapoznać się z założeniami, metodami i narzędziami tych koncepcji oraz przykładem pracy. 

  Do tego celu służą materiały z opisami pracy z przypadkami (książka i artykuły) oraz załączone filmy (praca z członkami rodzin z problemem alkoholowym w ujęciu Dialogu Motywującego.


 • Praca z rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością

  Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności Studentów w zakresie budowania sieci wsparcia dla rodziny dziecka z niepełnosprawnością. 

 • Ochrona dziecka przed krzywdzeniem

  Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z postępowaniem pracowników służb społecznych w zakresie ochrony dziecka przed krzywdzeniem.  

 • Podsumowanie zajęć

  Zakończenie zajęć i wystawienie ocen. 

  W celu zaliczenia przedmiotu należy zapoznać z załączonymi materiałami i filmami, 

  napisać 3 prace (ocena) oraz brać udział w dyskusjach (dodatkowa aktywność).  

  Jeśli student wykona ww. działania otrzyma ocenę i zaliczenie przedmiotu (może być we wcześniejszym terminie).

  Studenci będą mogli wyrazić swoje opinie dotyczące zakresu treści programowych, sposobów pracy w czasie zdalnego kształcenia. 


 • Egzamin - termin 0

  Studenci II roku II stopnia, którzy zdążą zakończyć kurs do 8 czerwca oraz będą chcieli to mogą wziąć udział w egzaminie 0, który odbędzie się tutaj na platformie. We wtorek 9.06. ok. godz. 18 wstawię tu kartę egzaminacyjną, którą trzeba będzie przesłać do środy do godz. 18. Trzeba będzie obejrzeć 40 minutowy film i
  odwołując się do fragmentów literatury do zajęć oraz podając konkretne przykłady (argumenty) z filmu odpowiedzieć na 5 pytań. 


  Spis literatury podstawowej potrzebny do egzaminu – termin 0.

  1. Fragmenty książki I. Krasiejko, "Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna" (charakterystyka rodziny, rola i zadania służb społecznych, praca z rodziną w zespołach multiprofesjonalnych).

  2. I. Krasiejko, "Diagnoza rodziny" – artykuł zamieszczony w Narzędziowni. 

  3. Dialog Motywujący – założenia, techniki. 

  4. Fragment książki A. Prusinowskiej-Marek dot. działań służb społ. w trakcie krzywdzenia dziecka. 

  Warto przeczytać analizę do filmu z serii "Głęboka woda", zrobioną przez Studentki na naszym forum do tego tematu - te, gdzie jest odwołanie do przepisów prawa i literatury. 

  Dla pozostałych osób, tych które nie zdążą lub nie mogą w tym terminie zostanie wyznaczona inna data - w 4 tygodniu czerwca i oczywiście inne
  zadania.