K - jak Kategoria

czyli porządek na platformie

Wszystkie kursy dostępne na platformie e-learningowej AJD zostały poukładane w kategoriach.

Wydziały stanowią kategorie nadrzędne, które znajdują się najwyżej w całej strukturze. Następnymi z kolei kategoriami są Instytuty, a na końcu struktury znajdują się kategorie opatrzone imieniem i nazwiskiem poszczególnych wykładowców.

Oto przykład: 

Wydział Filologiczno-Historyczny      Instytutu Filologii Obcych      Anna Skowron, mgr

W obrębie własnej kategorii, wykładowca ma wyłączne prawo do tworzenia, ukrywania oraz usuwania kursów. 

Aby otrzymać własną kategorię i rozpocząć pracę nad e-zajęciami na platformie e-learnignowej AJD należy skontaktować się z Centrum Kształcenia na Odległość klikając w poniższy link: 

Kontakt z Centrum Kształcenia na Odległość

lub wysyłając maila na adres: cko.ajd@gmail.com

Last modified: Thursday, 18 August 2016, 11:24 AM