R - jak Rada ds Kształcenia na Odległość

Rada ds Kształcenia na Odległość

W skład Rady wchodzą:
 • Przewodniczący Rady:
  • dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał
 • Dyrektor Centrum kształcenia na odległość
  • mgr Anna Skowron
 • Prodziekani ds. dydaktycznych:
  • dr Przemysław Sznurkowski – Wydział Filologiczno-Historyczny
  • dr Alina Gil – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • dr Zbigniew Wieczorek – Wydział Pedagogiczny
  • dr Jakub Jakubowski – Wydział Sztuki
 • Pełnomocnicy wydziałów ds. kształcenia na odległość:
  • dr Leszek Będkowski – Wydział Filologiczno-Historyczny
  • mgr inż. Jacek Małek – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • dr Zbigniew Łęski – Wydział Pedagogiczny
  • mgr Jakub Brawata – Wydział Sztuki
 • Pełnomocnicy Jednostek Międzywydziałowych: 
  • mgr Anna Wojnarowicz - Głębocka- Studium Nauki Języków Obcych
  • mgr Renata Owusu – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Administrator Uczelnianego e-Portalu:
  • mgr inż. Artur Rektorek
 • Administrator Wydziałowego e-Portalu:
  • mgr Marcin Żurawski – Wydział Pedagogiczny 
 • Przedstawiciel Rady Samorządu Studentów:
  • p. Wojciech Kustala
 • Przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów:
  • mgr Rafał Terszak

    Zakres przedmiotowy Rady obejmuje:

    1. kształtowanie założeń uczelnianej strategii kształcenia na odległość,
    2. współpracę z wydziałami i jednostkami międzywydziałowymi przy opracowywaniu oferty dydaktycznej w zakresie zajęć prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,
    3. opiniowanie przepisów i standardów uczelnianych dotyczących kształcenia na odległość,
    4. opiniowanie i recenzowanie przygotowanych przez pracowników kursów e- learningowych przez przedstawicieli jednostek, w których kurs ma być realizowany lub - ze względów merytorycznych - przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady, w zakresie ich zgodności z sylabusem dla danego przedmiotu oraz przez przedstawiciela centrum kształcenia na odległość w zakresie jego zgodności z metodyką e-nauczania.
    5. opracowywanie systemu zapewniającego organizację cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich zamierzających prowadzić zajęcia e-learningowe,
    6. opracowywanie systemu zapewniającego organizację szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
    7. wspieranie przez przedstawicieli wydziałów i jednostek międzywydziałowych w Radzie pracowników właściwych jednostek w opracowywaniu i wdrażaniu programów e-learningowych.
    Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 czerwiec 2018, 13:37