Zajęcia e-learningowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - zarządzenie