Ogłoszenia i aktualności

Zmiana regulaminu kształcenia na odległość oraz procedury zgłaszania zajęć w formie on-line

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Szanowni Państwo

W dniu 24 marca 2023 weszło w życie Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.40.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, wprowadzające nowy Regułamin kształcenia na odległość.

Prosimy szczególnie wszystkich pracowników UJD o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu. Wprowadza on między innymi zmiany w procedurze zgłaszania kursów e-learningowych oraz webinarów, a także nowe wzory formularzy.

Przenoszenie kursów ze starej platformy na nową

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Szanowni Państwo - nauczyciele akademiccy UJD w Częstochowie

Trwa proces przenoszenia kursów ze starej platformy na nową. Chciałbym przypomnieć, że obie platformy mają inny system synchronizacji danych z systemem USOS. Dlatego proszę nie przenosić kursów z uwzględnieniem kont użytkowników! Konta w taki sposób  zaimportowane są na nowej platformie bezużyteczne. Nie da się na nie zalogować. Jednocześnie są widoczne dla Prowadzących - np. przy ręcznym zapisywaniu studentów na kursy. W konsekwencji powstaje zamieszanie, nie wiadomo które konto studenta jest tym prawidłowym i spora grupa uczestników zajęć nie jest w stanie do nich dołączyć. Po ostatnim zjeździe studiów niestacjonarnych CKO usunęło z bazy danych ponad 3 tysiące w taki sposób zaimportowanych, bezużytecznych kont.

Jednocześnie informujemy, że na forum ogłoszeń w kursie dla Wykładowców została zamieszczona uaktualniona wersja filmy instruktażowego pokazującego krok po kroku jak przenosić kursy ze starej platformy na nową.

Zamiana domen starej i nowej platformy!

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Szanowni Państwo, Wykładowcy i Studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Rok temy wprowadziliśmy nową platformę e-learningową UJD - znacznie nowocześniejszą, opartą na najbardziej aktualnych wersjach oprogramowania. W roku akademickim 2021/22 działała ona jako enauka2. Od tego roku staje się już platformą domyślną. Dlatego też w roku akademickim 2022/23 pod adresem internetowym: https://enauka.ujd.edu.pl jest już dostępna nowa wersja platformy. Stara wersja jest natomiast dostępna pod adresem https://enauka2.ujd.edu.pl. Wykładowców, którzy ciągle jeszcze korzystają ze starej wersji platformy zapraszamy do przenoszenia swoich kursów na nową. Pomoc w tym zakresie możecie Państwo uzyskać u wydziałowych Koordynatorów ds e-learningu oraz bezpośrednio w Centrum Kształcenia na Odległość.

Older topics...