eNauka i BigBlueButton - podstawy korzystania. KURS Z CERTYFIKATEM
Centrum Kształcenia na Odległość

Kurs prezentujący najważniejsze informacje i zasady pracy w systemie enauka oraz BigBlueButton. Kurs dodatkowo zawiera test oraz zadanie, których realizacja umożliwia wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie kształcenia na odległość.

Wirtualna rzeczywistość w kształceniu nauczycieli - dyskusje i ustalenia
Centrum Kształcenia na Odległość
Miejsce, w którym osoby odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli na poszczególnych Wydziałach mogą wymieniać się informacjami oraz inspiracjami związanymi z wykorzystaniem technologii VR w edukacji.
Jak korzystać z Moodle 3.11 - kurs dla studentów
Centrum Kształcenia na Odległość

Kurs dla studentów Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, wprowadzający w tematykę korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na UJD.

Kurs został opracowany na podstawie wcześniejszej wersji Moodle niż ta, z której korzystamy obecnie. Zasada pracy i obsługa aktywności opiera się jednak wciąż na podobnych założeniach i zamieszczone tu treści nadal mogą być przydatne dla użytkowników.

Moodle 3.11 - samouczek dla Wykładowców
Centrum Kształcenia na Odległość

Kurs dla pracowników Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, którzy realizują zajęcia dydaktyczne, wprowadzający w tematykę korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na UJD.

Kurs należy traktować jako instrukcję/samouczek. Jego treści oparto na systemie w wersji 3.11, dlatego wiele elementów interfejsu wygląda obecnie inaczej (korzystamy obecnie z wersji 4.3+). Jednak ogólne zasady działania oraz praca z aktywnościami opierają się wciąż na tych samych zasadach.