Ogłoszenia i aktualności

Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego - prośba o udział w badaniu

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Fundacja Rektorów Polskich (FRP) wspólnie ze swoim partnerem strategicznym – Wydawnictwem Naukowym PWN realizuje w 2022 r. projekt pod nazwą Digital Learning Solutions w szkolnictwie wyższym, w ramach którego przeprowadzone będzie badanie ankietowe nt. Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą do całej społeczności akademickiej UJD o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta ma charakter anonimowy, jej wypełnienie powinno zająć ok. 15 minut.

Kwestionariusz ankiety dostępny jest na: https://www.webankieta.pl/ankieta/825492/nowe-technologie-w-pracy-nauczyciela-akademickiego.html 

UWAGA - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie znajduje się w kategorii uczelni pedagogicznych!

Będziemy zobowiązani za wzięcie udziału w badaniu i wypełnienie ankiety do dnia 7 listopada 2022 r.


Przenoszenie kursów ze starej platformy na nową

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Szanowni Państwo - nauczyciele akademiccy UJD w Częstochowie

Trwa proces przenoszenia kursów ze starej platformy na nową. Chciałbym przypomnieć, że obie platformy mają inny system synchronizacji danych z systemem USOS. Dlatego proszę nie przenosić kursów z uwzględnieniem kont użytkowników! Konta w taki sposób  zaimportowane są na nowej platformie bezużyteczne. Nie da się na nie zalogować. Jednocześnie są widoczne dla Prowadzących - np. przy ręcznym zapisywaniu studentów na kursy. W konsekwencji powstaje zamieszanie, nie wiadomo które konto studenta jest tym prawidłowym i spora grupa uczestników zajęć nie jest w stanie do nich dołączyć. Po ostatnim zjeździe studiów niestacjonarnych CKO usunęło z bazy danych ponad 3 tysiące w taki sposób zaimportowanych, bezużytecznych kont.

Jednocześnie informujemy, że na forum ogłoszeń w kursie dla Wykładowców została zamieszczona uaktualniona wersja filmy instruktażowego pokazującego krok po kroku jak przenosić kursy ze starej platformy na nową.

Zamiana domen starej i nowej platformy!

by Zbigniew Łęski (global admin) -

Szanowni Państwo, Wykładowcy i Studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Rok temy wprowadziliśmy nową platformę e-learningową UJD - znacznie nowocześniejszą, opartą na najbardziej aktualnych wersjach oprogramowania. W roku akademickim 2021/22 działała ona jako enauka2. Od tego roku staje się już platformą domyślną. Dlatego też w roku akademickim 2022/23 pod adresem internetowym: https://enauka.ujd.edu.pl jest już dostępna nowa wersja platformy. Stara wersja jest natomiast dostępna pod adresem https://enauka2.ujd.edu.pl. Wykładowców, którzy ciągle jeszcze korzystają ze starej wersji platformy zapraszamy do przenoszenia swoich kursów na nową. Pomoc w tym zakresie możecie Państwo uzyskać u wydziałowych Koordynatorów ds e-learningu oraz bezpośrednio w Centrum Kształcenia na Odległość.

Older topics...