Obraz kursu Wydział Nauk o Zdrowiu - szkolenie enauka
Centrum Kształcenia na Odległość

Dodatkowe szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego (w szczególności portalu enauka), dla pracowników, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie z Wydziału Nauk Społecznych oraz ze Studium Nauki Języków Obcych.

Obraz kursu WNS-szkolenie "enauka"
Centrum Kształcenia na Odległość

Dodatkowe szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego (w szczególności portalu enauka), dla pracowników, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie z Wydziału Nauk Społecznych oraz ze Studium Nauki Języków Obcych.

Obraz kursu Wydział Prawa i Ekonomi - szkolenie "enauka"
Centrum Kształcenia na Odległość

Dodatkowe szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego (w szczególności portalu enauka), dla pracowników, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie z Wydziału Prawa i Ekonomii oraz ze Studium Wychowania Fizycznego

Obraz kursu Enauka2 - szkolenie dodatkowe
Centrum Kształcenia na Odległość

Dodatkowe szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego (w szczególności portalu enauka2), dla pracowników, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych oraz z Wydziału Humanistycznego.

Obraz kursu Zgłaszanie kursów e-learningowych
Centrum Kształcenia na Odległość

Miejsce za pośrednictwem którego Wykładowcy zgłaszają chęć prowadzenia on-line. Znajdziecie tu Państwo zasady prowadzenia zajęć w formie e-learningu oraz formularz umożliwiający złożenie wymaganej dokumentacji

Obraz kursu Wirtualna rzeczywistość w kształceniu nauczycieli - dyskusje i ustalenia
Centrum Kształcenia na Odległość
Miejsce, w którym osoby odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli na poszczególnych Wydziałach mogą wymieniać się informacjami oraz inspiracjami związanymi z wykorzystaniem technologii VR w edukacji.
Obraz kursu Studenci UJD
Centrum Kształcenia na Odległość

Kurs dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, wprowadzający w tematykę korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na UJD.

Obraz kursu Kurs dla Wykładowców
Centrum Kształcenia na Odległość

Kurs dla pracowników Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy realizują zajęcia dydaktyczne, wprowadzający w tematykę korzystania z narzędzi kształcenia zdalnego wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na UJD.