Course image Szkolenie biblioteczne
Kursy Ogólnouczelniane

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na szkolenie biblioteczne „Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych”

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

Program szkolenia:

  • podstawowe informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej

  • zasadach udostępniania

  • zamawianie materiałów bibliotecznych

  • czytelnia

  • wypożyczalnia międzybiblioteczna

  • e-zasoby (bazy danych, Biblioteka Cyfrowa UJD, Repozytorium UJD)

  • usługi biblioteczne

Course image Dostęp do programu Statistica
Kursy Ogólnouczelniane

Kurs, w obrębie którego pracownicy oraz studenci znajdą pliki oraz kody instalacyjne, wraz z instrukcją ich użycia, do programu Statistica. Zgodnie z licencją zarówno pracownicy UJD realizujący badania naukowe wymagające obliczeń statystycznych, jak i studenci, którzy realizują badania na przykład pod kątem swoich prac dyplomowych, są uprawnienia do korzystania z zawartych tu plików i kodów.