Metodyka tworzenia kursów w formie e-learningu dla OzN - kurs wspomagający do zajęć projektowych
Kursy Ogólnouczelniane

Kurs przeznaczony dla osób, które zgłosiły swój udział w szkoleniu z zakresu metodyki tworzenia kursów w formie e-learningu dla OzN. 

Szkolenie odbywa się w forma stacjonarnej, trwa 1 dzień.

Terminy: 4, 11 i 18 kwietnia 2023 r. w godz. 8.30-15.30, w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8.

Program obejmuje będzie takie zagadnienia jak (technologie cyfrowe):

 • Zasady kształcenia w środowisku internetowym OzN,
 • Projektowanie kursu internetowego dla OzN,
 • Tworzenie aktywności dla OzN,
 • Tworzenie materiałów dla OzN,
 • Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczestników kursów będących OzN,
 • Rodzaje interakcji w procesie kształcenia zdalnego.

Szkolenie biblioteczne
Kursy Ogólnouczelniane

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na szkolenie biblioteczne „Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych”

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

Program szkolenia:

 • podstawowe informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej

 • zasadach udostępniania

 • zamawianie materiałów bibliotecznych

 • czytelnia

 • wypożyczalnia międzybiblioteczna

 • e-zasoby (bazy danych, Biblioteka Cyfrowa UJD, Repozytorium UJD)

 • usługi biblioteczne

Dostęp do programu Statistica
Kursy Ogólnouczelniane

Kurs, w obrębie którego pracownicy oraz studenci znajdą pliki oraz kody instalacyjne, wraz z instrukcją ich użycia, do programu Statistica. Zgodnie z licencją zarówno pracownicy UJD realizujący badania naukowe wymagające obliczeń statystycznych, jak i studenci, którzy realizują badania na przykład pod kątem swoich prac dyplomowych, są uprawnienia do korzystania z zawartych tu plików i kodów.