Help with Search courses

Elementy kultury krajów anglojęzycznych 2021/2022. Zagadnienia interkulturowe w odniesieniu do krajów anglojęzycznych.

Kurs ma na celu przybliżenie najważniejszych elementów kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych, w odniesieniu do takich aspektów, jak zarys ich historii, geografii, systemu politycznego, symboli państwowych, demografii, kontekstu geopolitycznego, sztuki, literatury, gospodarki, systemu edukacji, i ogólnie pojętego realioznawstwa,  Kurs koncentruje sie na państwach centralnych Anglosfery, czyli na Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, a także na innych państwach anglojęzycznych, takich jak Irlandia, RPA, Malta, i inne państwa byłego imperium brytyjskiego.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

2021-2022, History of English literature lecture

The History of English literature lecture in the first year of the BA programme presents an overview of the development of English literature from the Old English period, which began in the mid 5th c., to the pre-Romantic trends in the late 18th c. The lecture guides students through the cultural, social and historical background of each period, focusing on major literary movements, genres, and representatives, and their notable works. Both terms of the first year include a written end-of-term test, and lead to a written examination during the exam session in the summer.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

History of English Literature discussion class, 2021\2022. Historia literatury anglojęzycznej - ćwiczenia

History of English Literature discussion class is designed to provide the students with an opportunity to have a hands-on experience of selected canonical works of English literature, studied across the centuries, beginning with the Old English period in the winter term and reaching the pre-Romantic trends of the late 18th century. It encourages students to read, analyse and discuss the selected works in the context of the literary, and more broadly, cultural, historical, social, and political context of their periods, and the aesthetics of their authors. It is a discussion class focused on an interpretation of literary works that accompany the History of English Literature lecture.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

Elementy kultury krajów anglojęzycznych

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

History of English Literature discussion class (ćwiczenia), First Year, 2020/2021

The aim of the course is to familiarize the students with the most important stages of the chronological development of English literature through a formal analysis, discussion, and an attempt at an interpretation of selected canonical texts, which in the winter term range from the Anglo-Saxon period  (450 AD) to the Tudor part of the Renaissance (1485-1603). The course strives to enable the students to recognize, identify, analyse, characterise and discuss the literary genres reflecting the rise of English literature from its beginnings to modern times.

Ćwiczenia mają na celu przybliżenie studentom I roku filologii angielskiej studiów I stopnia poszczególnych etapów historii literatury brytyjskiej, a zwłaszcza angielskiej, wraz z sylwetkami  i spuścizną literacką jej wybitnych przedstawicieli, poprzez analizę formalną i próbę interpretacji wyboru kanonicznych tekstów literackich, obejmujących w I semestrze arcydzieła literatury angielskiej od  jej początków, czyli epoki anglosaskiej (450 - 1066) po epokę renesansu i jej pierwszy etap - panowanie Tudorów (1485-1603).  Celem ćwiczeń jest wyposażenie studentów w zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do rozpoznania, charakteryzowania, analizowania i interpretowania rodzajów i głównych gatunków literackich odzwierciedlających rozwój literatury brytyjskiej od jej zarania po Renesans (w I semestrze), a także zapoznanie studentów z jej wybranymi arcydziełami. Course creator: Anna Cholewa-Purgał

History of English Literature, lecture. First year 2020/2021.

Wykłady mają na celu przybliżenie studentom I roku filologii angielskiej studiów I stopnia poszczególnych etapów historii literatury brytyjskiej, a zwłaszcza angielskiej, wraz z sylwetkami  i spuścizną literacką jej wybitnych przedstawicieli, na tle  najważniejszych wydarzeń historii politycznej, społecznej i kulturowej, w ujęciu chronologicznym, obejmującym w I semestrze dzieje literatury angielskiej od  jej początków, czyli epoki anglosaskiej (450 - 1066) po epokę renesansu i jej pierwszy etap - panowanie Tudorów (1485-1603).  


The aim of the course is to present and discuss the most important stages of the chronological development of English literature, including the historical, social, political, intellectual, and cultural background, with emphasis on the most important movements, representatives and works.  The winter term covers a survey of the milestones in the history of English literature from its very beginning in the Anglo-Saxon period  (450 AD) to the Tudor part of the Renaissance (1485-1603).


Course creator: Anna Cholewa-Purgał

History of English Literature, discussion class. Historia literatury anglojęzycznej, ćwiczenia. I rok st. I stopnia

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami, przedstawicielami i dziełami historii literatury angielskiej od jej początków (epoki staroangielskiej) po literaturę renesansu w I semestrze, a następnie po wczesnoromantyczne elementy w literaturze angielskiej II połowy XVIII w. na koniec II semestru. Zajęcia opierają się na analizie i interpretacji wyboru kluczowych dla poszczególnych epok tekstów. 

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

History of English Literature - lecture

Wykłady mają na celu przybliżenie studentom I roku filologii angielskiej studiów I stopnia poszczególnych etapów historii literatury brytyjskiej, a zwłaszcza angielskiej, wraz z sylwetkami  i spuścizną literacką jej wybitnych przedstawicieli, na tle  najważniejszych wydarzeń historii politycznej, społecznej i kulturowej, od doby renesansu po drugą połowę XVIII w. 

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

Elementy kultury krajów anglojęzycznych (English-speaking countries culture studies)

Kurs ma na celu zapoznanie studentów innych kierunków aniżeli filologia angielska z najistotniejszymi elementami kulturoznawstwa anglojęzycznych państw i krajów świata, obejmującymi wybrane aspekty historii, geografii, życia społecznego, kulturalnego, politycznego, i realioznawstwa. Przeniesienie kursu na platformę wiąże się z sytuacją epidemiologiczną. Zapraszam serdecznie!

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

Historia literatury anglojęzycznej - The History of English Literature

Ćwiczenia z Historii literatury anglojęzycznej dla I roku studiów I stopnia filologii angielskiej mają na celu zapoznanie studentów z wyborem najważniejszych tekstów literackich ilustrujących omawiane na wykładzie z tegoż kursu epoki literackie, zjawiska kulturowe i ich przedstawicieli. Lektura, analiza i interpretacja tekstów różnych gatunków literackich obejmuje rozwój literatury angielskiej od początku XVII w. do pierwszej połowy wieku XVIII.

Kurs wiąże się z kształceniem zdalnym spowodowanym sytuacją epidemiologiczną.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał