Help with Search courses

History of English Literature - lecture

Wykłady mają na celu przybliżenie studentom I roku filologii angielskiej studiów I stopnia poszczególnych etapów historii literatury brytyjskiej, a zwłaszcza angielskiej, wraz z sylwetkami  i spuścizną literacką jej wybitnych przedstawicieli, na tle  najważniejszych wydarzeń historii politycznej, społecznej i kulturowej, od doby renesansu po drugą połowę XVIII w. 

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

Elementy kultury krajów anglojęzycznych (English-speaking countries culture studies)

Kurs ma na celu zapoznanie studentów innych kierunków aniżeli filologia angielska z najistotniejszymi elementami kulturoznawstwa anglojęzycznych państw i krajów świata, obejmującymi wybrane aspekty historii, geografii, życia społecznego, kulturalnego, politycznego, i realioznawstwa. Przeniesienie kursu na platformę wiąże się z sytuacją epidemiologiczną. Zapraszam serdecznie!

Course creator: Anna Cholewa-Purgał

Historia literatury anglojęzycznej - The History of English Literature

Ćwiczenia z Historii literatury anglojęzycznej dla I roku studiów I stopnia filologii angielskiej mają na celu zapoznanie studentów z wyborem najważniejszych tekstów literackich ilustrujących omawiane na wykładzie z tegoż kursu epoki literackie, zjawiska kulturowe i ich przedstawicieli. Lektura, analiza i interpretacja tekstów różnych gatunków literackich obejmuje rozwój literatury angielskiej od początku XVII w. do pierwszej połowy wieku XVIII.

Kurs wiąże się z kształceniem zdalnym spowodowanym sytuacją epidemiologiczną.

Course creator: Anna Cholewa-Purgał