Course image Lektorat języka łacińskiego - semestr 3
Chmielewska Katarzyna, dr hab., prof UJD

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków HISTORIA i IBEROZNAWSTWO i obejmuje materiał 3 semestru studiów licencjackich.