Lektorat języka łacińskiego - 3 semestr (2023/2024)
Chmielewska Katarzyna, dr hab., prof UJD

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków HISTORIA i IBEROZNAWSTWO i obejmuje materiał 3 semestru studiów licencjackich.