Course image Regulacje wyznaniowe w RP kierunek administracja i Konsultacje
Wolnicki Paweł, dr hab. prof. UJD

Wykłady z przedmiotu Regulacje wyznaniowe w RP dla kierunku administracja studia niestacjonarne odbywają się w formie zdalnej.

W formie zdalnej jest możliwość konsultacji ze mną dla P.T. Studentów  wszystkich kierunków.