Допомогти з Search courses

Organizacja pracy biurowej - TiR - L- 06

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami informatycznymi stosowanymi w pracy biurowej, zasadami i rodzajami korespondencji.

Zapoznanie studentów z zasadami skutecznej komunikacji między ludźmi oraz metodami zdobywania i utrzymywania klientów.

Przygotowanie studentów do pracy w biurze i wykonywania różnorodnych czynności administracyjno-biurowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach turystycznych


Автор курсу: Joanna Górna

Podstawy przedsiębiorczości w turystyce TIR L 0-6

.Głównymi celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w turystyce oraz kształtowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze turystycznym. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do roli przedsiębiorcy w biznesie turystycznym oraz przekazanie im niezbędnych informacji odnośnie uwarunkowań organizacyjnych, prawnych, finansowych i środowiskowych niezbędnych do założenia firmy turystycznej czy też stworzenia szczegółowego i oryginalnego biznes planu z dużymi szansami powodzenia.

Автор курсу: Joanna Górna