Wykład monograficzny
Ładoń Tomasz, dr

Wykład monograficzny dotyczący roli Lucjusza Korneliusza Sulli w Republice Rzymskiej 

Historia starożytna - wykład
Ładoń Tomasz, dr

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z dziejami cywilizacji starożytnych od momentu ich formowania aż po kres świata antycznego.