Допомогти з Пошук курсів

Zarządzanie informacją

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na nowoczesne elementy zarządzania informacją, w których istotną rolę odgrywa reputacja osób, instytucji lub firm oraz na umiejętne docieranie do opinii publicznej lub kręgów opiniotwórczych z rzetelną i szybką informacją.


Автор курсу: Dziewońska-Chudy Ewelina